ŠRD Klen | VODE
355
page,page-id-355,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

VODE

RIJEKA DRAVA
(od brane Hidroelektrane Dubrava do spajanja s odvodnim kanalom kod Donje Dubrave)

 

Nakon izgradnje hidroelektrane Dubrava, Drava je nizvodno od brane akumulacijskog jezera sporo tekuća voda s raznim dubinama. Iza slapišta brane ima sitne bijele ribe a u vrijeme dužih preljeva vode sakupi se i krupnije bijele ribe (mrene, nosara, babuška, bolen a bude i smuđa, štuke i soma). U meandrima Stara šuma i Krči ima podusta, klena i mrene, a u kasnu jesen lovi se i manjić. Nekada se u meandru Stara šuma znala uloviti Glavatica. Ostale ribe do utoka Plitvice i Bednje u Dravu ima u manjim količinama. Isplativ ribolov bijele ribe je u ljetnjim mjesecima i za vrijeme duljih preljeva na brani.

 

 

ODVODNI KANAL HIDROELEKTRANE DUBRAVA
(od Svete Marije do Donje Dubrave)

 

Brza voda jednoličnog toka raznih dubina, vezano uz rad elektrane. Kanal je izazovna voda za ribolov na mrenu, podusta, deveriku, nosaru i bolena. Ima i soma, smuđa, štuke, manjića, plotice i klena. Na kanalu se održavaju i razna ribolovna natjecanja. Pogodan je za probu hrane i pribora za primamljivanje i lov riba za brze vode. Tehnike ribolova bijele ribe koje prevladavaju su štapovi bolonjez, direktaši i dočekon na dno (grund). Ribe grabežljivice se love raznim voblerima, silikoncima i varalicama. Uspješan ribolov je od mjeseca travnja do studenog.

 

AKUMULACIJA HIDROELEKTRANE DUBRAVA, Sveta Marija
Akumulacija – jezero je izgrađeno za potrebe hidroelektrane. Obala je asfaltirana, a dubina vode u donjem dijelu jezera je i do 12 metara, pristup je moguć kod Donjeg Mihaljevca. Od proljeća se dobro lovi deverika (primjerci i do 5 kilograma), nosara i šaran. Ima soma, štuke i drugih riba. Za dobar lov deverike potrebno je nekoliko dana vršiti prihranu. Najbolji lov bijele ribe je tehnikom štap englezer i bolonjez te tehnikom na dno u mjesecima,  svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu. Ribe grabežljivice se najviše love doćekon na dno s kederom.

 

 

DRENAŽNI JARAK, salmonoidna voda (uz akumulaciju hidroelektrane DUBRAVA)
 

Brza voda jednoličnog toka, procjedna i tokom cijele godine hladna voda, nema velikih oscilacija u temperaturi. Dubina u gornjem toku je 0,5 – 1,0 metar, u srednjem toku je oko 1 metar a u donjem toku u takozvanoj potkovi na mjestima u 2 metra. Dužine je oko 11 kilometara a proteže se od naselja Otok kod Preloga pa do Svete Marije. U donjem dijelu kod Svete Marije u jarak se nasipavao kamen da se naprave manje brane što je na nekim mjestima i uspjelo. Ima i dosta vodenog bilja a naročito ima puno gamarusa, račića kojima se pastrve hrane. Prirast pastrva je izuzetan, mrijest uspijeva skoro svake sezone. Ozbiljne štete rade kormorani u vrijeme jakih zima kada zamrznu sva jezera. Drenažni jarak se svkog prolječa poribljava salmonoidnim vrstama riba. Kada se na hidroelektrani održavaju remontni poslovi dio pastrva iz velikog odvodnog kanala ulazi u njega. Na pojedinim mjestima nađe se klena i štuke.

Športski ribolov smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom i s jednom umjetnom mušicom ili varalicom. Umjetni mamac varalica može imati najviše do dvije (2) udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke. Umjetni mamac mušica smije imati jednu (1) udicu sa ili bez kontrakuke. U jarku je zabranjen športski ribolov uz uporabu prirodnih živih ili mrtvih mamaca (ribe, gujavice, kukci, kruh i sl.) te raznih umjetnih vunica ili lično. Obavezna uporaba podmetača i mreže čuvarice.